Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Al. Kościuszki 15
64-000 Kościan

NIP: 698-000-68-29
REGON: 001037206

Telefon: 655120200