Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Al. Kościuszki 15
64-000 Kościan

NIP: 698-000-68-29
REGON: 001037206

Telefon: 655120200

Prezes Zarządu 655121717
V-ce Prezes Zarządu 655117044
Centrala 655120200 , 655120170
Kadry 22
Dział Handlowy 23
Księgowość 25,26
Dział Admin. 24
Kasa 29